KARNATAKA FACULTY - INFERTILITY

Sl. Doctor Name Sl.Doctor Name
1 Dr. Asha Gangane 16 Dr. Praveen Joshi
2 Dr. Ashwini G.B 17 Dr. Raajem Murali S.R.
3 Dr. Ashwini N 18 Dr. Rajeshwari M.V.
4 Dr. Basavaraj 19 Dr. Rajsekhar Nayak
5 Dr. Bina Vasan 20 Dr. Ramesh B
6 Dr. Devika Gunasheela 21 Dr. Reeta Biliangady
7 Dr. Fatima Rafi 22 Dr. Sanjay Mallick
8 Prof. Jayaram S Kadandale 23 Dr. Santosh Gupta
9 Dr. Jyothi Menon 24 Dr. Shobhana Patted
10 Dr. Kamini Rao 25 Dr. Swathi Shetty
11 Dr. Korula George 26 Dr. Vanitha Metgud
12 Dr. M.S. Srinivas 27 Dr. Vasan
13 Dr. Madhuri Milind Patil 28 Dr. Vasanth Kumar
14 Dr. Manjunath
15 Dr. Milind Patil